Hoe wij werken bij

Onze begeleiding is gericht op alle leefgebieden. Hierbij valt te denken aan onder andere huisvesting, werken, studeren, verslaving, schulden en relaties met familie en vrienden. Wij willen graag dat onze zorgvragers met onze persoonlijke en professionele manier van ondersteuning zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan het leven in hun eigen omgeving.

Fidelity Zorg hanteert de presentiebenadering als methodiek. Wij vinden het simpelweg belangrijk er te zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd. Door de zorgvrager onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte voor wat zich niet laat maken of afdwingen. Dit is onze basishouding naar onze zorgvragers toe en wat de presentiebenadering beoogt.

Onze missie en visie

Missie

Wij helpen jongeren van 13 t/m 23 jaar die vanwege ernstige gedragsproblematiek geen plekje kunnen vinden in de maatschappij, maar nog niet voorbereid zijn op zelfstandig wonen. Bij ons staat het vergroten van de zelfstandigheid van de jongere centraal door stapsgewijs de zelfredzaamheid te vergroten binnen een woonvoorziening van Fidelity Zorg.


Visie
De jeugdzorg staat onder druk, de problemen onder jongeren nemen toe en zullen ook de komende jaren verder blijven toenemen. Het komt nog te vaak voor dat jongeren geen passende dan wel adequate zorg krijgen. Wij verwachten dat het aantal jongeren dat in de jeugdhulp terecht komt, verder zal groeien. Wij bieden deze jongeren een veilige plek waarbij een thuisgevoel en warmte van groot belang is. Met het gevoel van samenhorigheid zullen gevoelens als eenzaamheid en gebrek aan zingeving langzaam minder worden. Uiteindelijk leidt dit tot meer balans en kwaliteit in het leven van de jongere. Fidelity voorziet daarbij in perspectief met de mogelijkheid om steeds zelfstandiger een volwaardig leven te leiden. Wij willen daarom zorg bieden in alle fasen van de zorgvraag. Dat wil zeggen dat een jongere zowel op het gebied van wonen en zorg kan opschalen en afschalen. Dit doen we door middel van fasehuizen, waarbij we met de jongere werken naar steeds zelfstandiger wonen, crisiszorg en ambulante begeleiding. Hierbij is het streven: zo kort als het kan, maar zo lang als het nodig is. Wanneer een jongere uiteindelijk klaar is om buiten Fidelity Zorg zelfstandig(er) te wonen, bieden wij indien nodig ambulante begeleiding.

 

Aanmeldprocedure: Wonen

Wil je graag bij ons komen wonen of heb je een vraag?
Dan helpen we je graag verder. Wil je meer weten over de aanmeldprocedure,
neem dan contact op via onderstaande opties of vul het contactformulier in.

Meer weten?

Neem contact op.

Wij staan voor je klaar!

Wil je meer weten over onze fasehuizen?

Hoofdkantoor:

Mr. E.N. van Kleffenstraat 4
6842 CV Arnhem