Het ontstaan van Fidelity Zorg

Faouzi Azoum, oprichter van Fidelity Zorg heeft jarenlange ervaring in de gesloten jeugdzorg en ambulante begeleiding. 


Hierin heeft hij veel ervaring opgedaan met jongvolwassenen, die helaas niet altijd op de juiste plek terechtkwamen. Of jongeren die juist thuis bleven wonen omdat er geen plek was, terwijl het echt niet langer ging. Ook jongeren die jarenlange jeugdzorg achter de rug hadden en daarna geen raad wisten met zichzelf. Vaak misten zij net die laatste stap richting zelfstandigheid, voordat zij echt zelfredzaamheid onder de knie hadden. Zo kwam Faouzi op het idee van Fidelity Zorg.


Fidelity staat voor ‘trouw’. Bij ons staat trouw zijn aan zowel cliënten als opdrachtgever centraal. Is vanuit de jeugdzorg naar een begeleid wonen traject een te grote stap? Is er meer begeleiding nodig op diverse gebieden zoals zelfredzaamheid? Dan zijn wij het juiste vangnet. Wij werken vanuit de presentie benadering, omdat uit onderzoek is gebleken dat presentie goede resultaten geeft voor zowel zorgvragers als zorggevers en organisaties.

 

Onze Missie

Onze missie is om de cliënt te begeleiden bij de maatschappelijke belemmeringen en de aanwezige blokkades tot minimum te verkleinen en hanteerbaar te maken. Met als doel om vanuit de individuele kracht, waar mogelijk, capaciteiten aan te boren en deze verder te ontwikkelen. Bij de begeleiding leggen wij tevens de focus op het opbouwen en verbeteren van het sociale netwerk.

 
 

Onze Visie

Fidelity Zorg heeft als visie om door middel van ‘op maat gemaakt’ zorg, in een realiseerbare tijd de beste resultaten te behalen.

Hierbij staat centraal: veiligheid, warmte, vertrouwen en een thuisgevoel nabootsen om stabiliteit, balans en structuur in het leven van de client te creeren.

Fasering

De duur van een fase is afhankelijk van de ontwikkeling van de jongere. Samen met de begeleiding en de gedragswetenschapper wordt het ontwikkelingsproces nauwlettend in de gaten gehouden en bekeken wanneer de jongere er aan toe is om een volgende stap te maken in zijn of haar traject naar zelfstandigheid.

 

Meer weten?

Neem contact op.

Wij staan voor je klaar!

Wil je meer weten over Fidelity Zorg?

Hoofdkantoor:

Mr. E.N. van Kleffenstraat 4
6842 CV Arnhem