Fasehuis

Ambulante Begeleiding

Ambulante Begeleiding

Ambulante Begeleiding

Ambulante Begeleiding

Zorg bij

Onze begeleiding is gericht op alle leefgebieden. Hierbij valt te denken aan onder andere huisvesting, werken, studeren, verslaving, schulden en relaties met familie en vrienden.

Wij willen graag dat onze zorgvragers met onze persoonlijke en professionele manier van ondersteuning zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan het leven in hun eigen omgeving. Fidelity Zorg hanteert de presentiebenadering als methodiek. Wij vinden het simpelweg belangrijk er te zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd. Door de zorgvrager onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte voor wat zich niet laat maken of afdwingen. Dit is onze basishouding naar onze zorgvragers toe en wat de presentiebenadering beoogt.

We zijn er voor jongeren en jongvolwassenen vanaf 14 jaar met verschillende achtergronden, zoals bijvoorbeeld een stoornis, beperking of ervaringen uit het verleden. Toch hebben ze ook allemaal iets gemeen, ze zijn gemotiveerd om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten.

We zijn er voor jongeren en jongvolwassenen vanaf 16 jaar met verschillende achtergronden, zoals bijvoorbeeld een stoornis, beperking of ervaringen uit het verleden. Toch hebben ze ook allemaal iets gemeen, ze zijn gemotiveerd om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten.

Waarom FidelityZorg?

begeleid wonen voor jongeren en (jong)volwasssenen

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is zorg die de persoon van de patiënt centraal zet, niet zijn medische toestand. Hierin is aandacht voor het dagelijks leven, de sociale omstandigheden en emoties, waarden en behoeftes van de patiënt.

24 uur 7 dagen per week

Bij de Fidelity Zorg fasehuizen bieden wij een woonplek aan met begeleiding die 24 uur voor jou aanwezig is. Het is een plek waar iemand zich kan ontwikkelen of juist stabiel kan blijven.

Op maat

‘op maat gemaakt’ zorg, om in een realiseerbare tijd de beste resultaten te behalen.

Hierbij staat centraal: veiligheid, warmte, vertrouwen en een thuisgevoel nabootsen om stabiliteit, balans en structuur in het leven van de client te creëren.

Meer weten?

Neem contact op.

Wij staan voor je klaar!

Wil je meer weten over FidelityZorg?

Hoofdkantoor:

Mr. E.N. van Kleffenstraat 4
6842 CV, Arnhem